ПРОФЕСИОНАЛЕН ДОМОУПРАВИТЕЛ ВАРНА АОР ХОУМ – ДОКУМЕНТИ

Дейността на Професионален домоуправител Варна АОР ХОУМ е изцяло съобразена с българското законодателство и Закона за управление на етажна собственост.

Фирмата ни извършва услуги като регистриране на етажната собственост в районното кметство, изготвяне Правилник за вътрешния ред, провеждане на общи събрания, съгласно ЗУЕС и др., както и допълнителни такиви, възложени от етажната собственост.

В превъзходството над другите
няма нищо достойно.
В стремежа си да
постигнеш целта си,
помагай и на другите да
получат това, което желаят!