АОР ХОУМ EOOД представя на вниманието ви своите услуги:

Професионален домоуправител - услуги

Регистриране на етажната собственост в районното кметство.
Провеждане на общи събрания съгласно ЗУЕС и водене на протоколи от тях.
Изготвяне на правилник за вътрешния ред на етажната собственост.
Водене на книгата на собствениците (домовата книга).
Събиране на такси и плащане на дължими консумативи за общите части на входа – ток, вода и др.
Изготвяне на годишен бюджет за управление, поддръжка и използване на общи части на етажната собственост, както и отчет за изпълнението му.
Създаване на фонд "Ремонт и обновяване".
Осъществяване на контрол върху фирмата, поддържаща подземните и надземни гаражи.
Контрол върху фирмата поддържаща асансьорната уредба в сградата и сигнализиарне за нередности и аварии.
Възлагане оформянето и поддържането на тревните прилежащи зелени площи.
Възлагане поддръжката на ел. инсталация на общите части.
Контрол върху фирмите, поддържащи хигиената в общите части на сградата по график.
Възлагане поддържането и монтажа на домофонни системи, системи за контрола на достъп, охранителни системи и видео наблюдение.

Допълнителни услуги при възлагане от етажната собственост

Съдействие за изготвяне на паспорт на сградата на етажната собственост.
Поддръжка на ел. инсталация.
Обезпаразитяване на общите части на сградата, в предварително обявен ден.
Възлагане оформянето и поддържането на тревните площи около етажната собственост.
Събиране на листа през есенния сезон.
Снегопочистване пред входа през зимните месеци на годината.
Освежаване на входа с ароматизатори.
Уведомяване на съответните институции в случай на рушащи се части от сградата в следствие на земетресение, наводнение или злоумишлени действия.
Изпращане на SMS или имейл известия за текущи или минали задължения.
Изпращане на SMS или имейл известия за събрание на етажната собственост и важни съобщения.
Други.