УПРАВЛЕНИЕ И ПОДДРЪЖКА НА ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ
ПРОФЕСИОНАЛЕН ДОМОУПРАВИТЕЛ ВАРНА

ПРИ ПОДПИСВАНЕ НА ДВЕГОДИШЕН ДОГОВОР ПОЛУЧАВАТЕ:

Безплатен първи месец от договора.При подписване на договор, БЕЗПЛАТЕН първи месец обслужване към АОР ХОУМ за Стандартен и Икономичен пакет.
Безплатно информационно табло.АОР ХОУМ ЕООД осигурява БЕЗПЛАТНО информационно табло за съобщения, уведомителни бележки и ваши препоръки.
Безплатна подмяна на всички крушки с LED лампи.За намаляване на разходите за електроенергия (след подписване на договор) напълно БЕЗПЛАТНО ще извършим подмяна на обикновенните крушки с LED.

ПРИ 2 ГОД.
ДОГОВОР:

е фирма, водена от отговорност и всеотдайност.

Дейността професионален домоуправител е не само професия, но и призвание. Целта му е да улеснява динамичното и стресово ежедневие на всички, които живеят в дадена сграда или вход, като организира гладкото функциониране на обекта, поддържа ред и чистота, осигурява комфорт и удобство за неговите обитатели.

Негова грижа е да плаща всички ежемесечни сметки за парно, ток, вода, телефон, да организира редовното почистване на общите части на сградата, да поддържа градината чиста и зелена.

Професионалният домоуправител организира обезпаразитяването на сградата, когато е нужно, и извършването на ремонтни дейности и саниране, осигурява охрана, подмяна на крушките и поддръжка на асансьорите и електроинсталацията на общите части, събира плащанията, анализира разходите и предлага идеи за тяхното намаляване.

АОР ХОУМ ЕООД извършва всичко това и още много други дейности, с които се стремим да намалим вашите отговорности и да ви осигурим повече свободно време. Освен това, с наша помощ, стойността на вашата сграда ще се повиши, защото е добре поддържана и обгрижвана.

С професионален домоуправител Варна АОР ХОУМ ЕООД получавате сигурност и спокойствие.

ПРОФЕСИОНАЛЕН ДОМОУПРАВИТЕЛ ВАРНА - АОР ХОУМ

ИКОНОМИЧЕН ПАКЕТ

БЕЗПЛАТЕН ДОМОУПРАВИТЕЛ + КАСИЕР

3 лв./ап.

ПРОФЕСИОНАЛЕН ДОМОУПРАВИТЕЛ ВАРНА - АОР ХОУМ

СТАНДАРТЕН ПАКЕТ
4 лв./ап.

Пакети "Професионален домоуправител"

ИКОНОМИЧЕН
3 лв./ап.
СТАНДАРТЕН
4 лв./ап.
Организиране и провеждане на общо събрание съгласно ЗУЕС и привеждане в действие на взетите решения.
Изготвяне, водене и съхранение на книга на етажната собственост съобразно чл. 7 от ЗУЕС.
Изготвяне на правилник за вътрешния ред съгласно ЗУЕС.
Водене на протоколи от общото събрание.
Създаване на архив за съхранението на документацията, свързана с етажната собственост.
Регистрация на етажната собственост в Община/кметство.
Изготвяне на месечни финансови отчети за приходи, разходи и баланс на етажната собственост.
Разпределение на задълженията по апартаменти.
Събиране на такси за погасяване на задълженията за ел. енергия, вода и други разходи на етажната собственост по график.
Представяне на платежен документ за всяко плащане.
Разплащане с доставчици и фирми, обслужващи етажната собственост.
Гарантирано заплащане на ежемесечните разходи.
Организиране и контрол при изпълнение на ремонтни дейности.
Изработване на график за посещения на технически сътрудник.
Извършване на системен оглед на общите части от технически сътрудник.
Отстраняване на неизправности.
Контрол върху фирмите, поддържащи хигиената в общите части на сградата по график.
Контрол върху фирмата, поддържаща асансьорната уредба в сградата, и сигнализиране за нередности и аварии.
Представителство пред доставчиците на услуги, сключили договор с етажната собственост, и пред институции, свързани с нормалното функциониране на етажната собственост.
Изготвяне на констативни протоколи за нарушения.
Подаване на жалби от името на етажната собственост.
Зареждане и подмяна на нефункциониращи осветителни лампи на стълбищното осветление.
Регулиране на автоматите за входната врата.
С цел спазване на изискванията за противопожарна безопасност и нормалното използване на общите части в сградата следим за отстраняване на складирани вещи на стълбището и между етажните площадки.

Да управляваш не означава да властваш!

Професионален домоуправител Варна.

Управлението е грижа,
обсъждане на идеи,
които преминават в план,
а планът в действие!

Често задавани въпроси:

Задължение на Професионален домоуправител Варна АОР ХОУМ ЕООД е да събере сумата навреме от всеки обитател на етажната собственост. Ако това се окаже непосилно за нас, тогава се обръщаме към услугите на частен съдебен изпълнител.

Плащането към АОР ХОУМ ЕООД може да се осъществи по три начина:

1. КАСИ НА ИЗИПЕЙ
Всеки абонат получава индивидуален КИН код, с който да плаща на ИЗИПЕЙ.

2. БАНКА ДСК в лева
BIC: STSABGSF IBAN: BG97STSA93000027602022
Получател: АОР ХОУМ ЕООД
ОСНОВАНИЕ:
„име, адрес, номер на апартамент, период“.

3. КАСИЕР
Периодично посещение за събиране на вноските в брой.

Според Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС) в броя обитатели се включват деца над 6 години и кучета. Tе трябва да бъдат отбелязани при попълването на електронен формуляр – книга на собствениците на етажната собственост, която предоставяме на всеки блок при започване на работа, като формулярът може да бъде изтеглен от сайта ни. Съгласно ЗУЕС за деца над 6 години и кучета се заплаща такса за 1 обитател.

Няма значение, защото предлаганите от нас услуги се заплащат на апартамент и цената не се определя от броя обитавани апартаменти.

Има 3 лесни начина за връзка с нас:
1. Чрез попълване на контактната форма в сайта ни.
2. Чрез телефонно обаждане на изписаните в сайта ни телефони или изпращане на съобщение по електронния адрес.
3. Чрез свикване на общо събрание.

Не, не е посочена такава. Съгласно чл. 50 от Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС) се създава и поддържа фонд „Ремонт и обновяване“. Размерът му се определя от собствениците на етажната собственост на общо събрание.

Средствата от фонда се внасят периодично в банкова сметка със специален статут на предназначение. Тя се открива на името на председателя на Управителния съвет и се захранва ежемесечно.

Спорове между съседи относно етажната собственост се случват в нашето ежедневие и част от задачата на професионалния домоуправител е да не допуска да се стига до тях.

Да, има такива изисквания. Общото събрание взема решение с мнозинство 67/100 идеални части от общите части на етажната собственост, за да може да се сключи договор с физическо или юридическо лице за управление на етажната собственост (чл. 19, ал. 8 от ЗУЕС).